Tích hợp GD Bảo vệ môi trường môn GDCD

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Minh Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:53' 16-11-2012
Dung lượng: 160.0 KB
Số lượt tải: 431
Số lượt thích: 0 người
MỤC LỤC
Đề mục
Trang

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lí do chọn đề tài
3

2. Phạm vi nghiên cứu:
3

3. Mục đích nghiên cứu
3

4. Phương pháp nghiên cứu
3

5. Sự cần thiết và khả năng thực hiện đề tài:
4

PHẦN II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Cơ sở lí luận
4

2. Thực trạng Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Giáo dục Công dân tại Trường THCS Trương Định
5

3. Nội dung, biện pháp thực hiện
5

4. Những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn nghiên cứu, thực hiện
14

III. KẾT LUẬN

1. Kết quả của việc ứng dụng đề tài SKKN.
14

2. Những kết luận trong quá trình nghiên cứu, vận dụng.
14

3. Những kiến nghị, đề xuất
15


I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
1. Lý do thực hiện đề tài:
Trong những năm qua, sự phát triển nhanh chóng về kinh tế xã hội đã làm đổi mới xã hội Việt Nam. Chỉ số tăng trưởng kinh tế không ngừng được nâng cao, đời sống văn hóa tinh thần không ngừng được cải thiện. Tuy vậy sự phát triển kinh tế chưa đảm bảo cân bằng với việc bảo vệ môi trường, vì vậy môi trường Việt Nam đã xuống cấp, nhiều nơi môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và đời sống của người dân, những hiểm họa suy thoái môi trường đang ngày càng đe dọa cuộc sống của loài người trên trái đất.
Nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương biện pháp tích cực, đồng bộ. Hoạt động bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm và bước đầu đã thu được một số kết quả đáng khích lệ. Nhiều văn bản mang tính pháp quy được thông qua, ban hành như: Luật Bảo vệ môi trường(BVMT) năm 2005 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kì họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005; Quyết định 1363/ QĐ - TTg ngày 17/10/2001 của Thủ tương Chính phủ về việc phê duyệt đề án : “ Đưa nội dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân”; Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào ngày 22/7/2008 phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ...
Để thực hiện yêu cầu trên, nhiều môn học của cấp Trung học cơ sở (THCS) được được chọn tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong đó có môn Giáo dục Công dân. Với mục đích giúp học sinh có những kiến thức cơ bản về môi trường và rèn luyện những kĩ năng cần thiết trong việc bảo vệ môi trường thông qua giờ học Giáo dục Công dân, tôi mạnh dạn thực hiện đề tài nghiên cứu “Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Giáo dục Công dân THCS”
2. Phạm vi nghiên cứu:
- Tìm hiểu những vấn đề liên quan đên môi trường như khái niệm về môi trường, ô nhiễm môi trường; nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường; thực trạng môi trường thế giới và Việt Nam, đặc biệt làm môi trường địa phương Ninh Phú - nơi nhà trường đang hoạt động.
- Nghiên cứu phương pháp dạy học bài có yêu cầu tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Giáo dục Công dân cấp THCS.
3. Mục đích nghiên cứu:
- Tìm ra giải pháp tốt nhất giảng dạy học bài có yêu cầu tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Giáo dục Công dân cấp THCS.
- Giúp học sinh có ý thức, kĩ năng thái độ đúng đắn trong việc góp phần cùng với mọi người, cộng đồng bảo vệ môi trường.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Khi tiến hành xây dựng đề tài này tôi chủ yếu lấy hình thức thực nghiệm thông qua quá trình giảng dạy trên lớp. ngoài ra còn sử dụng phương pháp quan sát, thống kê để làm nổi bật lên vấn đề môi trường từ đó thống kê số liệu khảo sát về việc nắm kiến thức, kỹ năng, chuyển biến về thái độ tình cảm của học sinh.
5. Sự cần thiết và khả năng thực hiện đề tài:
- Đây là vấn đề được cả xã hội quan tâm, nếu thực hiện tốt sẽ mang lại hiệu ứng giáo dục cao; các em học sinh không chỉ là những người